Hinnasto

Hinnasto

Fit Saippua Center on monipuolinen kuntokeskus Turussa. Meillä voit treenata kuntosalilla, saada treenivinkkejä Personal Trainerilta sekä käydä hauskoilla ja monipuolisilla ryhmäliikuntatunneilla.

Ei pitkää sitoutumista, ei vuosittaisia palvelu­maksuja!

Fit Saippua Centerissä voit valita itsellesi sopivan asiakkuuden ja maksat vain siitä mitä käytät. Asiakkuutemme ovat toistaiseksi voimassa olevia yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla, joten voit liikkua kanssamme juuri sen aikaa kun sinulle itsellesi sopii.


Toistaiseksi voimassa oleva asiakkuus yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. 

Päiväkortti ma-pe 00–15 (ei vkl)

Viimeinen sisäänleimaus ajankohta klo 14:59

29,95 €/4vk*

Eläkeläinen tai opiskelija kuntosali 24/7 

+ryhmäliikunta

36,95€/4vk*

Kuntosali 24/7

Kuukauden määräaikainen 

42,95 €/4vk*

49€ 

Kuntosali 24/7 +ryhmäliikunta

Ryhmäliikunta (ei sisällä kuntosalia)

52,95€/4vk*

44,95€/4vk*

Kertamaksu kuntosali

voit ostaa kertakäynnin nettikaupasta:

https://fitsaippuacenter.kulkuriaccess.fi/

saat sähköpostiisi kertakäyttöisen pin-koodin

7€

Vuosikortti 12 kk
3 kk ja 6 kk määräaikainen kortti

450€

120€/230€

10xkortti kuntosali (voimassa 3kk)

Alennusryhmät

50€ (kesätarjous norm. 80€)

50€ (kesätarjous norm. 60€)

*Hinnat ovat 4 viikon hintoja toistaiseksi jatkuvalla sopimuksella, poislukien 12 kk määräaikainen, kertakäynnit ja 10xkortti. Jotta pääset kulkemaan kuntokeskuksella vapaasti 24/7, saat avainkortin, jonka hinta on 10 €.

Jokaiseen jäsenyyteen kuuluu tapaaminen personal trainerin kanssa, kysy lisää asiakaspalvelusta ja varaa aikasi.

Tee päätös nyt ja osta asiakkuus verkkokaupasta.

 

Sopimusehdot:
1. Liikuntajäsenkortti on voimassa määräaikaisena valinnan mukaan vähintään yhden kalenterikuukauden tai erikseen sopimuksessa ilmoitetun ajan esim. 3kk tai 12 kk, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana yhden kalenterikuukauden irtisanoutumisajalla (= voimassa irtisanoutumispäivästä seuraavan kuukauden viimeiseen päivään) tuolloin voimassaolevin asiakashinnoin, mikäli uutta määräaikaista sopimusta ei tehdä. Jäsenkortti on aina henkilökohtainen. Väärinkäytöksestä veloitetaan 100 eur/tahallinen väärinkäytöskerta kortin omistajalta.

Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja.

2. Paperilaskussa laskutuslisä on 8,00€/lasku. E-laskulisä (myös sähköpostilasku) on 0,80€/lasku (=toimisto-/osamaksulisä). Etukäteismaksut (käteismaksut, liikuntasetelit ym.) tulee suorittaa 21 päivää ennen laskun eräpäivää. Muodostunutta E-laskua tai paperilaskua ei voi jälkikäteen maksaa asiakaspalveluun. Asiakas on itse vastuussa E-laskun aktivoinnista klubin henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Mikäli E-laskua ei ole aktivoitu vähintään 21 päivää ennen laskun eräpäivää on klubi oikeutettu paperilaskutukseen (laskutuslisä 8€). Ennakkoilmoituksena veloituksista toimii tämä jäsensopimus. Pyynnöstä jäsenellä on oikeus saada ennakkoilmoitus ennen jokaista veloitusta (kustannukset tästä veloitetaan jäseneltä).

3. Liikuntasopimuksen irtisanominen: Mikäli jäsen haluaa lopettaa sopimuksen on hänen kirjallisesti ilmoitettava asiasta yksi (1) kalenterikuukausi ennen sopimuskauden loppua. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa on yhdenkokonaisen kalenterikuukauden irtisanomisaika. Sopimuksen irtisanominen voimassa olevan tauon aikana ei ole mahdollista. Kampanjalla liittyessä sinun tulee olla yksi kokonainen kuukausi normaalihinnalla ennen kuin voit irtisanoa korttiasi. Ennen tätä määräaikaa et voi etukäteen irtisanoa. 

4. Liikuntasopimuksen keskeyttäminen: Toistaiseksi voimassaolevan liikuntasopimuksen voit tauottaa seuraavin ehdoin. Tauotuksesta on sovittava etukäteen kirjallisesti toimipistevastaavan kanssa esim. sähköpostilla. Keskeytyksen voi aloittaa aikaisintaan jo laskutetun maksukauden päätyttyä. Tauotus on aina määräaikainen (min. 4 vko) tai pitkäaikaisissa tapauksissa (max.12kk). Taukoajan jälkeen käyttöoikeus sekä veloitukset käynnistyvät automaattisesti. Viive keskeytysilmoituksesta sen aktivointiin on vähintään 21 päivää. Sopimuksen irtisanominen kesken määräaikaisen tauon ei ole mahdollista, vaan jäsenyyden tulee olla aktiivisena vähintään yhden kalenterikuukauden ajan tauon jälkeen.

5. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kuukautta ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannalta olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, jossa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

7. 14 päivän vaihto-oikeus (koskee lunastamattomia nettiostoja, ei kertakäyntejä, 12 kk määräaikaisia sopimuksia).

8. Kampanjatarjoukset: Kaikki kuntokeskuksen tarjouskampanjat edellyttävät sopimuksen normaalihintaista määräaikaisuutta, 1 kalenterikuukausi, 12kk tai erikseen sopimuksen mainitun ajan. 

9. Asiakas sitoutuu noudattamaan kuntokeskuksen sääntöjä sekä ilmoittamaan välittömästi vaarasta tai rikkinäisestä laitteesta saippuacenter@ole.fit. Avainkortilla ei saa päästää ketään kuntokeskukseen. 

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Fit Saippua Center, Artturinkatu 2 E 20200 Turku

2. Rekisteriasiat

Rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin vastaa heini.murto@ole.fit

3. Rekisterin nimi

Fit Saippua Centerin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen. Asiakkaan ja Fit Saippua Center oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Fit Saippua Center ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Fit Saippua Center viestimien ja palvelujen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätiedot:
Nimi, yritys, työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Segmentointitiedot:
Verkkosivuston, uutiskirjeiden ja muun sähköisen tiedotus- ja markkinointimateriaalin käyttäjämäärä ja käyttäjäkunnan rakenne sekä kampanja-, tuote- ja muihin palautteisiin ja olosuhteisiin liittyvä tieto, jotka mahdollistavat tuotteista ja palveluista informoimisen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Fit Saippua Center asiakasrekisteri ja kolmansien osapuolten tarjoamat markkinointirekisterit. Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja. Fit Saippua Center asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Fonecta Oy:n, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa asiakasrekisteripalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Fit Saippua Center ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Fit Saippua Center ei luovuta konserniyhtiöitään lukuun ottamatta henkilötietoja muille yrityksille niiden suoramarkkinointitarkoituksia varten. Fit Saippua Center voi luovuttaa henkilötietoja toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle rekisterin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Fit Saippua Center voi myös luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita Fit Saippua Center käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttöä palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilö ja markkinointitiedot säilytetään luottamuksellisina. Fit Saippua Center tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin keinoin turvattu. Fit Saippua Center käyttää kolmasien osapuolten sovelluksia, ja niiden tarjoamia turvapalveluita hyväkseen.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua Fit Saippua Center uutis-ja markkinointikirjeiden tilaus sekä siten kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tietosuojaseloste

Keitä me olemme?

Tämä tietosuojaseloste kertoo Fit Saippua Center/ Fittek Oy:n yksityisyydensuojaa koskevista käytännöistä. Rekisterin nimi on Fit Saippua Centerin markkinointirekisteri ja sen rekisterinpitäjä on Fit Saippua Center, Suomessa yritystunnuksella 3235456-7 rekisteröity yritys, jonka rekisteröity kotipaikka sijaitsee osoitteessa Artturinkatu 2 E 20200 Turku.

Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi, ja sitoudumme suojelemaan sitä. Seuraavaksi kerromme perusteet, joiden pohjalta käsittelemme tietoja, joita kerätään sivustolla vieraillessasi. Lue teksti huolella ymmärtääksesi, mitkä ovat käytäntömme tietojesi keräämisen ja käsittelyn yhteydessä.

Kuinka keräämme tietojasi?

(a) Sinulta itseltäsi

Kun täytät sivustollamme lomakkeita ja jätät yhteydenottopyyntöjä, tietosi tallentuvat meille. Meille antamiisi tietoihin kuuluvat esimerkiksi tiedot, joita täytät lomakkeisiin yhteydenottopyynnön yhteydessä, tilatessasi palveluja, lisäämällä sivustolle jotain, esimerkiksi kommentoidessasi artikkeleita. Rekisterissä käsitellään muun muassa seuraavia tietoja: perushenkilötiedot, kuten nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite ja yritystiedot. Palveluun liittyvät tiedot, kuten ilmoittamasi kiinnostustiedot; käyttäjätunnus ja salasana; suoramarkkinointiluvat- ja kiellot.

(b) Käyttämällä evästeitä

Lisäksi käytämme niin sanottuja evästeitä kerätäksemme yleisesti internetin käyttöäsi koskevaa tietoa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteet, selaimen versio, käyntikertojen määrä ja vastaavat internetin käyttöä ja sivuston käyntikertoja koskevat tiedot. ”Eväste” on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneesi kiintolevylle. Evästeiden avulla voimme parantaa sivustoamme ja tarjota tarpeisiisi tarkemmin räätälöityjä palveluja, esimerkiksi tallentamalla suosikkisi ja tunnistamalla sinut aina, kun palaat sivuillemme. Voit estää evästeiden tallentumisen aktivoimalla evästeisiin liittyvät asetukset internet-selaimestasi. Huomio kuitenkin, että jos et hyväksy evästeitä, se saattaa estää pääsysi joihinkin sivustomme toimintoihin.

Tietojesi siirto Internetissä

Valitettavasti tietojen siirto internetissä ei ole täysin turvallista. Siksi vastaat tekemästäsi tiedonsiirrosta itse.

Vastaanotettuamme tietosi käytämme tiukkoja menetelmiä ja turvallisuustoimenpiteitä, jotta estäisimme asiattomien pääsyn tietoihisi. Emme kuitenkaan voi taata, että meille antamasi tiedot ovat täysin suojassa kolmansien osapuolten väärinkäytöksiltä. Saatuasi (tai valittuasi) salasanan, jolla saat käyttöoikeuden sivuston määrättyihin toimintoihin, olet itse vastuussa salasanan säilyttämisestä salaisena. Edellytämme, ettet paljasta salasanaa kenellekään.

Miten käytämme tietojasi?

Käytämme sivustoltamme keräämiämme tietoja, jotta voimme:

taata, että sivuston sisältö näkyy ja toimii sinulle ja tietokoneellesi kaikkein tehokkaimmassa muodossa

tarjota sinulle meiltä (tai kolmansilta osapuolilta, tilanteesta riippuen) tilaamiasi tietoja, tuotteita ja palveluja

täyttää välillemme syntyneiden sopimusten mukaiset velvollisuutemme

sallia sinulle halutessasi pääsyn sivustomme vuorovaikutteisiin toimintoihin

ilmoittaa sinulle palveluamme koskevista muutoksista

käyttää tietojasi asiakaspalvelua varten ja Fittek Oy:n markkinointitarkoituksiin

Kenelle luovutamme tietojasi?

Tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville kolmansille osapuolille:

(a) Konserniyhtiöt ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

Voimme luovuttaa henkilötietojasi konserniimme kuuluville yrityksille eri puolilla maailmaa sekä palveluntarjoajille, jotka ovat kolmansina osapuolina yhteistyössä kanssamme.

Oikeutesi nähdä, muuttaa tai poistaa keräämämme tiedot

Halutessasi voit milloin tahansa ilmoittaa, ettet halua enää vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä Fit Saippua Centeristä. Viestit sisältävät ohjeen, jonka avulla voit lakata vastaanottamasta markkinointimateriaalejamme. Voit myös ilmoittaa oman kuntoklubisi toimipistevastaavalle, mikäli et halua enää vastaanottaa markkinointiviestejä.

Sinulla on oikeus nähdä sinusta kerätyt ja tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia sinua koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Jos haluat nähdä hallussamme olevat, sinua koskevat tiedot tai pyytää tällaisten tietojen korjaamista, ota sähköpostitse yhteys osoitteeseen heini.murto@ole.fit.

Muut www-sivut

Sivustomme saattaa sisältää linkkejä muille internet-sivuille, joita emme valvo ja joita tämä tietosuojaseloste ei koske. Jos siirryt muihin sivustoihin linkkien kautta, kyseisten sivustojen ylläpitäjät saattavat kerätä ja käsitellä henkilötietojasi tavalla, joka poikkeaa meidän tavastamme.

Tietosuojan muutokset

Meillä on oikeus muuttaa tai päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Ilmoitamme kaikista muutoksista päivittämällä tietosuojaselosteen yläosaan merkityn päivämäärän. Suosittelemme, että luet tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin uudelleen.

Verkkokauppaan »

VOIT MAKSAA MYÖS SEURAAVILLA LIIKUNTASETELEILLÄ

  • ​​​​​​​